Tjänster

Vi erbjuder:

  • Golvslipning
  • Tillverkning av stocksågade trägolv
  • Mattläggning
  • Parkettläggning
  • Våtrum- och kakelarbeten

Våtrum- och kakelarbeten

Golvslipning